Follow us!

Author: Bartosz Makuch

Sir Arthur Conan Doyle – The Blind Spiritualist

Sir Arthur Conan Doyle by Herbert Rose Barraud, Public Domain

Share!

Share!

Sir Arthur Conan Doyle (born on the 22nd of May 1859, died on the 7th of July 1930), an acclaimed author of the Sherlock Holmes novels, had an unexpected side to him. This devotee of logic, fact, and deduction became so incredulous of his beliefs, it’s hard to grasp. His story is that of human […]

Add a Comment

Sir Arthur Conan Doyle – Ślepy Spirytysta

Sir Arthur Conan Doyle by Herbert Rose Barraud, Public Domain

Share!

Share!

Sir Arthur Conan Doyle (urodzony 22 maja 1859 r., zmarły 7 lipca 1930 r.), uznany autor powieści o Sherlocku Holmsie, miał zaskakującą stronę. Ten oddany logice, faktom i dedukcji człowiek w tak szczególny sposób odrzucił te wartości, że ciężko to pojąć. Jego historia to opowieść o ludzkiej nieustępliwości i walce w przegranej z góry wojnie […]

Add a Comment

How Mindfulness Affects Your Mind and Body

Eyes of the Buddhas by Arkadij Zarubin, CC BY-SA 3.0

Share!

Share!

Can sitting, doing nothing, for 10 minutes a day change your mind and body? Yes, it can. Mindfulness meditation is an increasingly popular thing. For a few years now CEOs, celebrities and our friends talk about it, telling us how much it helped them. And it’s true: just being in the present moment is truly […]

Add a Comment

Jak Mindfulness zmienia twój umysł i ciało.

Eyes of the Buddhas by Arkadij Zarubin, CC BY-SA 3.0

Share!

Share!

Czy można zmienić swój umysł i ciało, siedząc przez 10 minut dziennie i nic nie robiąc? Owszem. Medytacja mindfulness jest coraz bardziej popularna. Już od kilku lat opowiadają o niej biznesmeni, gwiazdy i nasi znajomi i mówią nam, jak bardzo im ona pomogła. I jest to prawda: skupianie się na teraźniejszości jest potężnym narzędziem. Medytacja […]

Add a Comment

Historia medytacji

Person meditating in the mountains by Moyan Brenn, CC 2.0

Share!

Share!

Może się wydawać, że w dzisiejszych czasach wszyscy medytują. Najpopularniejszą formą medytacji zaś jest mindfulness. Poza byciem korzystną dla twojego zdrowia i wydajności, jest ona silnie kojarzona z Orientem. Jednak – o czym mniej ludzi wie – ta forma medytacji jest o wiele bardziej zachodnia, niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka.

1 Comment

History of Meditation

Person meditating in the mountains by Moyan Brenn, CC 2.0

Share!

Share!

It seems today that everyone meditates. The most popular form of meditation is mindfulness. Apart from being beneficial to your health and performance, it is also strongly associated with the Orient. But – what’s less known – this form of meditation is much more Western than it seems.

Add a Comment

LaVeyan Satanism Explained

Satanic Ritual in France by Vassil

Share!

Share!

Throughout the ages, people died as a result of accusations of worshipping the Devil. But Satanism is a modern religious philosophy. What’s more, Satanists do not kidnap children or sacrifice animals. They even do not see Satan in a theistic way, as they are far from Christian theology and don’t believe in God. So what […]

Add a Comment

Satanizm wg. LaVeya — wyjaśniony

Satanic Ritual in France by Vassil

Share!

Share!

Przez wieki ludzie ginęli przez oskarżenia o oddawanie czci Diabłu. Jednak Satanizm to współczesna filozofia religijna. Co więcej, sataniści nie porywają dzieci, ani nie składają zwierząt w ofierze. Nawet nie patrzą na Szatana w teistyczny sposób, ponieważ daleko im do teologii chrześcijańskiej, nie wierzą też w Boga. Więc czym jest Satanizm?

Add a Comment

Percival: A New Wave of Heavy Folk

Percival Shuttenbach - Wodnik, YouTube

Share!

Share!

Folk bands rarely manage to create a truly mystical atmosphere in their songs. But there is a band, which does this perfectly and they are not as wildly recognized as they deserve to be. You likely heard them before, but don’t even realise it (read this article till the end to find out where). Percival […]

Add a Comment

Percival: Nowa Fala Ciężkiego Folku

Percival Shuttenbach - Wodnik, YouTube

Share!

Share!

Zespołom folkowym rzadko udaje się wytworzyć w swoich utworach prawdziwie mistyczną atmosferę. Jednak istnieje zespół, któremu udaje się to idealnie, a nie są tak rozpoznawalni, jak na to zasługują. Możliwe, że już ich słyszałeś, ale nie zdajesz sobie z tego sprawy (przeczytaj ten artykuł do końca, aby dowiedzieć się, gdzie). Percival to polski zespół, która […]

Add a Comment