Follow us!

Tag: Gerald Gardner

Czym jest współczesne pogaństwo?

Wicker Man in Sękowa Wola at FestFeuer by Silar

Share!

Share!

Współczesny świat coraz bardziej cofa się do własnej przeszłości, zamiast ewoluować. A przynajmniej może to sugerować szybki wzrost popularności współczesnego pogaństwa  (czy neopogaństwa), gdyż jest to jeden z najszybciej rosnących ruchów religijnych na świecie. Jest to pojęcie, którym określa się różne religie, duchowości i filozofie związane z naturą i Ziemią, takie jak czarostwo i Wicca, Druidyzm i […]

Add a Comment

What is modern paganism?

Wicker Man in Sękowa Wola at FestFeuer by Silar

Share!

Share!

Modern world goes farther and farther back into its past instead of evolving. Or so the rapid growth of modern paganism (or neopaganism) may suggest, as it is one of the fastest growing religious movements in the world. It is an umbrella term for different nature and earth-based religions, spiritualities and philosophies, such as witchcraft […]

Add a Comment